Romania

Romanit Suomessa ja maailmalla – Osa 2

Romanit Suomessa ja maailmalla – Osa 2

 

Romanit voidaan sisäisesti jakaa ryhmiin usealla tavalla. Kolme eurooppalaista pääryhmää ovat Roma, Sinti ja Kale, jotka taas jakautuvat alaryhmiin perheiden perinteisen ammatin mukaan. Romanit voi myös jakaa ryhmiin heidän puhumansa murteen mukaan. Kautta Euroopan romanien tavoissa ja uskomuksissa on suuria eroja, mutta perinteisesti kaikille yhteistä on perhe, yhteisöllisyys ja romaninkielen ja sitä kautta romani kulttuurin säilyttäminen.

Romanit ovat kautta aikojen toimineet omina ryhminään ja eronneet valtaväestöistä, heillä on ollut kiertävät ja tilapäiset ammatit, ja heidän puhtauskäsityksensä ja seksuaalimoraalit ovat aiheuttaneet luontaisen valtaväestön torjumisen myös romanien puolesta. Vaikka näinä päivinä useat Länsi Euroopan romaaneista ovat asettuneet nyky-yhteiskuntaan soveltuvaan staattiseen elämäntyyliin, ‘he ja me’ mentaliteetti on edelleen elossa sekä romanien että valtaväestön toimesta. Kansainvälinen romani neuvosto valvoo romanien oikeuksia ja etuja maailmanlaajuisesti. Neuvosto perustettiin toisessa maailman romanien tapaamisessa 1987. Neuvoston alaisuudessa toimivat myös romanien konferenssi ja parlamentti, joiden tarkoitus on keskustella vähemmistön asioista ja tehdä heitä koskevia päätöksiä. Romaneilla on oma lippunsa, jonka värit ja kuvasto symboloivat romaneille tärkeitä asioita kuten vapautta, hengellisyyttä ja luontoa. Heidän kansallislaulunsa on Žarko Jovanovićin säveltämä Gelem, Gelem, ja romanien kansallispäivää juhlitaan ympäri maailman 8. Huhtikuuta. Sana ‘romani’ kansan viralliseksi nimeksi hyväksyttiin ensimmäisessä konferenssissa 1971. Se saa juurensa romaninkielen sanasta Rom, ihminen tai mies. Monien maiden valtaväestöt käyttävät romaneista nimityksiä jotka ovat olleet enemmän tai vähemmän loukkaavia. Suomalainen sana mustalainen tulee ruotsinkielisestä svart tattare kuvauksesta, ja englanninkielisellä gypsyllä on juurensa vanhassa uskossa että romanit olisivat alunperin tulleet Egyptistä. Romanit itse kutsuvat toisiaan usein ammattiin liittyvällä nimikkeellä romaninkielellä.

Euroopan Romanit ja muut matkaajat

Euroopassa ovat viime vuosina saaneet media huomiota Romaniasta muihin maihin kerjäämään lähteneet romanit. Romanit muodostavat Romanian toiseksi suurimman väestöryhmän, heitä on maassa noin 600,000, mikä kattaa 3% maan väkiluvusta. Romanian liityttyä Euroopan unioniin, useat maan romaneista muuttivat paremman toimentulon toivossa muihin Euroopan maihin, mukaan lukien Suomen. Romanian alueella on tänä päivänä maan väkilukuun verrattuna suuri määrä romaneja, tämä, ja väestönosan köyhyys, johtuu osittain siitä että romanit olivat maan alueella orjuudessa vuoteen 1850 saakka. Tästä johtuen alueelle päätyneet heimot eivät päässeet muiden tapaan vaeltamaan ympäri Eurooppaa. Ei ole kuitenkaan tietoa tulivatko he Romaniaan valmiiksi vangittuina orjina, vai orjuutettiinko heidät maan läpi kulku matkalla. Joissakin maissa kuten Espanjassa romanit ovat sulautuneet kovasti valtaväestöön, ja vaikuttaneet perinteillään valta kulttuuria. Täysin Espanjaan näinä päivinä yhdistetyllä flamencolla on mustalaisjuuret, kuten myös espanjalaisella musiikilla. Ne saivat alkunsa 1800-luvulla Andalusian mustalaisyhteisöissä paitsi yhteisön jäsenten viihdytyksenä, myöhemmin myös elinkeinona, valtion kieltäessä romaneilta suuren määrän perinteisiä rahanansainta keinoja, kuten hevosenkasvattajan- ja sepän ammatit. Irlannissa ja englannissa vaikuttavia Irish traveller vähemmistön jäseniä on vuosikaudet kutsuttu nimellä gypsy, joka usein myös viittaa romaani vähemmistöön. Vähemmistö kuitenkin eroaa romaneista geneettisesti, heidän esi-isänsä ovat geneettiseltä perimältään irlantilaisia, mutta erosivat valtaväestöstä 1600-luvun puolessa välissä ja nykyään heidän geneettinen karttansa on yhtä kaukana Irlannin valtaväestöstä kuin espanjalaisista. Vaikka he ovat romaanien tavoin aikoinaan viettäneet nomad elämää, tänä päivänä suurin osa heistä on asettunut vakituisiin asutuksiin. Irlannin matkalaisilla on omat tapansa jotka eroavat sekä romaaneista että valtaväestöstä, ja heidät on luokiteltu virallisesti vähemmistökansaksi. Kirjallisten lähteiden puuttuessa ei ole tarkkaa tietoa mistä syystä tämä irlantilainen ihmisjoukko erkani muusta kansakunnasta, ja kuinka he päätyivät tapoihin jotka muistuttavat romaanien vastaavia. Irlannin vähemmistön ammatit ovat myös olleet saman tyyppisiä kuin romanien, miehet ovat usein toimineet hevoskauppiaina ja kouluttajina, ja naiset ovat tehneet käsitöitä ja silloin tällöin esiintyneet ennustajina paikallisilla markkinoilla. Joidenkin arvailuiden mukaan Irlantilaiset matkustajat olisivat päätyneet saarelle muuttaneiden romani perheiden palvelukseen, tai jopa orjuuteen, ja aikojen kulussa omaksuneet palvelemiensa perheiden tavat. Kirjallisten lähtien puuttuessa on vaikeaa todistaa Irlannin kiertolaisten kulttuurillisia juuria suuntaan tai toiseen.

Euroopan Romanit ja muut matkaajat


© 2021 Romania