Romania

Romanit Suomessa ja maailmalla – Osa 1

Romanit ovat alunperin Pohjoisen Intian alueelta lähtöisin oleva kansa, jonka jäseniä asuu ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Viimeaikaisten arvioiden mukaan Euroopan Unionin alueella elää noin 10 miljoonaa romania, ja Amerikassa heitä arvioidaan olevan noin 2 miljoonaa, mutta väestön kokonaismäärää on vaikea laskea, koska he eivät aina näy väestönlaskennoissa. Kautta historian romanit ovat olleet ympäri maailmaa asuinalueensa valtaväestöä huonommassa asemassa, ja usein alistettuja tai syrjittyjä. Tähän ovat vaikuttaneet romanien kiertelevä elämäntyyli, sekä vahvat kulttuurilliset eriäväisyydet. Ruotsi-Suomessa oli pitkään voimassa niin sanottu romaneiden hirtto-laki, joka teki romaneista lainsuojattomia. 1637 julistetun lain mukaan romanien oli poistuttava maasta vuoden ja päivän kuluessa, jonka jälkeen romanimiehen sai teloittaa tavatessa ilman oikeuden käyntiä. Ei ole kuitenkaan näyttöä että lakia olisi koskaan laitettu käytäntöön. Laki kumottiin 1748.Useissa muissa Euroopan maissa ei ollut kovinkaan paremmin. Romaniassa romanit olivat orjia valtaväestölle aina 1850-luvulle saakka. Natsi Saksan aikana romaneja vainottiin, ja lähetettiin keskitysleireihin. Toisen maailmansodan aikana arvioidaan menehtyneen natsien toimesta ainakin 200 000 romaania, mutta joidenkin arvioiden mukaan luku saattaa olla jopa 1 500 000.

Romaninkieli

Romaneilla on virallinen kieli, joka kuuluu indoarjalaisiin kieliin, ja perustuu samaan sukujuureen kuin hindi, urdu ja marathi. Eri maiden alueella asuvat romanit puhuvat kieltä toistaan paljon eroavilla murteilla, jotkut murteista ovat kauempana toisistaan kuin esimerkiksi suomen- ja vironkielet. Kielellä on suuri osa väestön identiteetin rakentamisessa ja ylläpidossa, varsinkin koska suuri osa romaneista on omaksunut asuinalueensa äidinkielen ensimmäisenä kielenään, ja katoava osa nuorista puhuu kansan kieltä. Monet Euroopan maista ovat nostaneet romanin kielen vähemmistökielen asemaan, ja sillä opettamista kouluissa rohkaistaan. Kieli on tärkeä osa romani kulttuuria, kautta vuosien puhujat pitivät sitä salassa heitä sortaneilta valtaväestöiltä suojellakseen kulttuuriaan ja itse kieltä. Romaninkielen tutkiminen on auttanut romanien alkuperän paikallistamisessa, ja nykyaikana tukee Euroopan romanin yhteisen identiteetin rakentamista.

Romanien historia

Alunperin romanien kansa on kotoisin Luoteis-Intian Punjab alueelta josta heidän arvellaan geenitutkimuksen mukaan lähteneen noin 500 jaa. Intian romani heimot jättivät vuosien 400 ja 1100 välillä, ja saapuneen pian Eurooppaan. Suomeen ja muuhun Länsi-Eurooppaan romanit kotiutuivat 1400-luvun aikana, ja he levisivät useissa muutto aalloissa ympäri mannerta. Vaikka Intiasta kansanvaelluksen syystä ei ole kirjallista perimää, tiedetään että romanit vaelsivat kolmea pää reititä pitkin, ja alunperin heitä kunnioitettiin perinteisissä ammateissa kuten seppinä. Syrjintä alkoi romanien vastustaessa valtaväestöön assimilointia, ja hallitusten painostusta aloilleen asettumisesta. Kirjallisia lähteitä romanien vaelluksesta ei juurikaan ole, joten täysin varmaa ei ole tulevatko kaikki romanit alunperin Intian alueelta, vai liittyikö kansaan matkanvarrelta muita kansalaisuuksia. Romaneja yhdistävät kulttuurisiteet kuten kieli, kulttuuri ja tavat juontavat todistetusti juurensa alueelle. Kolme suurinta romanien muuttoaaltoa tapahtuivat 1400-, 1800-, ja 1900-luvuilla. Muuttoaaltojen aikana romanit ovat matkustaneet sekä Euroopan sisällä että Amerikkaan, Afrikkaan ja Australiaan.  Pohjoismaihin ja myös Suomeen romaanit päätyivät 1500-luvun alussa. Tänne saapuneet perheiden ajatellaan olevan kotoisin Skotlannista, Puolasta ja Saksasta.  Muuttoaallot ovat usein tapahtuneet kansanvainojen, poliittisten mullistusten ja sotien johdosta.  Nomad heimona romanien on viime vuosiin saakka ollut helppo matkustaa alueelta toiselle. Viimeisin muuttoaalto alkoi 1960-luvulla, jolloin romanit lähtivät matkustamaan entisen itäblokin maista, etenkin Jugoslaviasta, lähti etsimään työtä ja toimeen tuloa Länsi Euroopasta. Tämän muuttoaallon jälkimainingit ovat edelleen käynnissä Romanian romanien muuttaessa ympäri Eurooppaa.

Romanien historia


© 2021 Romania